Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Piesky a kamenivo

Stavebné piesky Šaštín

Prírodné ťažené drobné kamenivo z ťažobne Šaštín – Stráže

pochádza z piesočných presypov aluviálnych naplavenín rieky Morava.
Svojou povahou ide o kremenný piesok - prevládajúcou zložkou je kremeň (95-98 % SiO2), zvyšok tvoria alkálie a železo.

Piesok - drobné kamenivo 0/1 z ťažobne Šaštín-Stráže
sa využíva najmä:

  • pre stavebníctvo na budovy, cesty, inžinierske stavby ako kamenivo do betónu
  • mimoriadne vhodné sú šaštínske piesky ako kamenivo do malty
  • ako kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
  • na výstavbu golfových ihrísk, plážových a iných športových ihrísk a jazdeckých areálov

Pre špeciálne účely sa piesok ďalej upravuje praním, pri ktorom sa odstránia aj najmenšie zvyšky organického materiálu a zníži sa obsah jemných podielov.

Expedičné možnosti:

v súčasnosti sa piesky expedujú výlučne kamiónovou dopravou

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PIESKOV
Hodnota
Vlastnosť nepraný/praný
Obsah jemných zŕn kategória f3
Obsah chloridov  ≤0,01% Cl
Obsah síranov AS 0,2
Celkový obsah síry ≤1 % S
Objemová hmotnosť 2,43±0,4 Mg/m³
Nasiakavosť 2,5±0,5%
Obsah organických látok STN EN 1744-1 bez obsahu/bez obsahu
Obsah uhličitanov < 2 %
hmotnostná aktivita Ra  5,7 ±1,6 Bq/kg
index hmot. Aktivity 0,21

ZRNITOSTNÉ ZLOŽENIE
Veľkosť sita (mm) Celkový prepad (%)
Nepraný Praný
priemer priemer
<0,063 1 0
0,063 1 0,5
0,125 1 1
0,25 15 15
0,5 89 89
1 100 100
1,4 100 100
2 100 100

Stavebné piesky Šaštín
Stavebné piesky Šaštín
Stavebné piesky Šaštín
Stavebné piesky Šaštín
Stavebné piesky Šaštín

Zoznam výrobkov

webdesign by | webex.sk