Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Bentonity

Bentonit Lastovce

Bentonity sú ílové zeminy, ktorých podstatnú zložku (45-55 %) tvorí minerál montmorillonit (hydratovaný hlinitokremičitan alkálií a alkalických zemín), ktorý bentonitu udeľuje charakteristicky výrazné reologické a sorpčné vlastnosti. Farba bentonitov je veľmi rôznorodá - od bielej cez žltú, hnedastú až po červenú, či tmavosivú v závislosti od prítomnosti oxidov železa, či iných prímesí.
Bentonit sa pred použitím upravuje sušením, mletím, príp. chemicko-fyzikálnou aktiváciou.
Takto upravený nachádza rozsiahle použitie v hutníctve, stavebníctve, ťažobnom priemysle, poľnohospodárstve a drobnochove, elektrotechnike, potravinárskom, či farmaceutickom priemysle.

Na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov

V ťažobni Lastovce sa ťaží pyroklastický bentonit, ktorý je produktom rozkladu tufogénnych popolovín s obsahom montmorillonitu prevažne40-50 %.

Strata žíhaním 6,40
SiO2 70,25
Al2O3 15,8
Fe2O3 max. 3,5
TiO2 0,25
CaO 3,95
MgO 0,9
MnO stopy
K2O 0,5
Na2O 0,45

Bentonit Lastovce sa expeduje neupravený, homogenizovaný iba voľne ložený zo skládky v blízkosti ťažobne.

Zrnitostné zloženie v % hmotn. Mineralogické zloženie
Častice nad 7,0 mm 4% Podstatné zložky:
Častice 2,0-7,0 mm 4% kremenné zrnká
Častice 0,09-2,0 mm 10% Vedľajšie zložky:
Častice 0,063-0,09 mm 2% vápencové substancie
Častice pod 0,09 mm 80% Podst. zložky:
Montmorillonit, kristobalit

Doplňujúce technické vlastnosti:

Celková výmena katiónov v mol/kg 0,450 (±0,05)
Skúšky reologických vlastností:
Pevnosť v strihu (Pa) po 10 sec.–10 min 1,8/2,8 – 5,0/8,5
Medza toku (Yield point) Pa 4,6/6,4
Plastická – zdanlivá viskozita 0,013/0,02 – 0,024/0,04
Atterbergerove medze (prírodný/natrifikovaný)
medza tekutosti Wt(%) 131/507
medza plasticity Wt (%) 32/62
index plasticity Ip 99/445

Uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Bentonit Lastovce
Bentonit Lastovce

Zoznam výrobkov

webdesign by | webex.sk