Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O spoločnosti

LB MINERALS SK, s.r.o. je členom skupiny podnikov Lasselsberger www.lasselsberger.com

Široké spektrum činnosti tejto nadnárodnej spoločnosti ju radí medzi najvýznamnejších dodávateľov nerastných surovín v strednej Európe.

Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, úpravou a predajom nerastných surovín – kaolínov, keramických ílov a živca, bentonitov, kremičitého piesku a štrku

LB MINERALS SK, s.r.o. spravuje v súčasnosti na území celej Slovenskej republiky 6 dobývacích priestorov - DP Michaľany (bentonit), DP Ťahanovce (keramický íl), DP Rudník (kaolín), DP Rudník II (živec), DP Tomášovce (keramický íl),  DP Šaštín (kremičitý piesok). Okrem toho má spoločnosť v prenájme ložisko štrku (nevyhradený nerast) v katastrálnom území obce Drienovec v okrese Košice - okolie.

Druhovo najpestrejším produktom spoločnosti sú suroviny pre keramický priemysel – keramické íly, živce a kaolíny. Dodávajú sa homogenizované, resp. mleté (živec) výrobcom stavebnej keramiky a žiaruvzdorných materiálov.

Bentonity sa ťažia na východnom Slovensku a dodávajú sa predovšetkým na výrobu podstieľok pre zvieratá a špeciálnych bentonitových zmesí pre keramický priemysel, pre stavebné účely a pre oblasť nakladania s odpadmi.

Kremičité piesky predstavujú významnú časť spektra produktov spoločnosti. Používajú sa na výrobu ľahkých stavebných tvárnic, ale špeciálne sú mimoriadne vhodné ako maltárske piesky. Sú použiteľné aj na sklársku výrobu, majú využitie aj v zlievarenstve.

Významný podiel v porfóliu výrobkov spoločnosti má riečný štrk (prírodné nedrvené triedené kamenivo). Spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov štrku na výrobu betónu vo východoslovenskom regióne.

História spoločnosti Lasselsberger v Slovenskej republike

  • 2004 - začlenenie firmy KERKO, a.s. do skupiny Lasselsberger
  • 2007 - reštrukturalizácia spoločnosti KERKO, a.s. a presun všetkých činností spojených s ťažbou a úpravou surovín do spoločnosti KERKO – Perlit, a.s.
  • 2008 - zmena názvu spoločnosti na LB MINERALS, a.s.
  • 2014 - zo spoločnosti bola vyčlenená prevádzka Perlit v Lehôtke pod Brehmi, z ktorej vznikla samostatná spoločnosť - LB PERLIT s.r.o.
  • 2015 - spoločnosti LB MINERALS a KNAUF transformovali LB PERLIT s.r.o. na spoločný podnik LBK PERLIT s.r.o
    24.7.2015 - zmena právnej formy a názvu spoločnosti na LB MINERALS SK, s.r.o.
    -       8.2015 - ocenenie Pečať bonity za ekonomické výsledky roku 2014.

História ťažby a spracovania nerudných surovín so značkou KERKO

Na konci 50.-tych rokov 20. storočia bolo v snahe zabezpečiť vlastnú surovinovú základňu pre rozvoj všetkých druhov priemyslu aj na Slovensku rozhodnuté o zintenzívnení výskumu nerudných surovín na Slovensku. Pretože jediným, podrobne vyhodnoteným ložiskom pre keramický priemysel bolo ložisko halloyzitu v Michalovciach, bolo sídlo výskumu a budúceho závodu na výrobu dlaždíc a obkladačiek umiestnené práve sem. Výsledkom výskumu boli ložiská ílov vhodných na výrobu keramiky a bentonitov.

Na začiatku 60.-tych rokov boli objavené ložiská perlitovej suroviny, ktorej spracovanie sa celosvetovo práve v tomto období zintenzívnilo.

O spoločnosti
O spoločnosti
O spoločnosti
webdesign by | webex.sk