Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Bentonity

Bentonit Lastovce

Bentonity sú ílové zeminy, ktorých podstatnú zložku (45-55 %) tvorí minerál montmorillonit (hydratovaný hlinitokremičitan alkálií a alkalických zemín), ktorý bentonitu udeľuje charakteristicky výrazné reologické a sorpčné vlastnosti. Farba bentonitov je veľmi rôznorodá - od bielej cez žltú, hnedastú až po červenú, či tmavosivú v závislosti od prítomnosti oxidov železa, či iných prímesí.
Bentonit sa pred použitím upravuje sušením, mletím, príp. chemicko-fyzikálnou aktiváciou.
Takto upravený nachádza rozsiahle použitie v hutníctve, stavebníctve, ťažobnom priemysle, poľnohospodárstve a drobnochove, elektrotechnike, potravinárskom, či farmaceutickom priemysle.

Na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov

V ťažobni Lastovce sa ťaží pyroklastický bentonit, ktorý je produktom rozkladu tufogénnych popolovín s obsahom montmorillonitu prevažne40-50 %.

Strata žíhaním 6,40
SiO2 70,25
Al2O3 15,8
Fe2O3 max. 3,5
TiO2 0,25
CaO 3,95
MgO 0,9
MnO stopy
K2O 0,5
Na2O 0,45

Bentonit Lastovce sa expeduje neupravený, homogenizovaný z krytej       skládky v Čerhove, ktorá zabezpečuje udržiavanie pomerne nízkej vlhkosti materiálu nezávisle od poveternostných podmienok. Expedícia kamiónom.

Zrnitostné zloženie v % hmotn. Mineralogické zloženie
Častice nad 7,0 mm 4% Podstatné zložky:
Častice 2,0-7,0 mm 4% kremenné zrnká
Častice 0,09-2,0 mm 10% Vedľajšie zložky:
Častice 0,063-0,09 mm 2% vápencové substancie
Častice pod 0,09 mm 80% Podst. zložky:
Montmorillonit, kristobalit

Doplňujúce technické vlastnosti:

Celková výmena katiónov v mol/kg 0,450 (±0,05)
Skúšky reologických vlastností:
Pevnosť v strihu (Pa) po 10 sec.–10 min 1,8/2,8 – 5,0/8,5
Medza toku (Yield point) Pa 4,6/6,4
Plastická – zdanlivá viskozita 0,013/0,02 – 0,024/0,04
Atterbergerove medze (prírodný/natrifikovaný)
medza tekutosti Wt(%) 131/507
medza plasticity Wt (%) 32/62
index plasticity Ip 99/445

Uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Bentonit Lastovce
Bentonit Lastovce

Zoznam výrobkov

webdesign by | webex.sk