Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície:

LB MINERALS SK, s.r.o.

Miesto práce: Šaštín-Stráže
I . STROJNÍK (obsluha stavebných strojov)

Miesto práce: Košice
II . VEDÚCI PREVÁDZKY KERAMICKÉ SUROVINY

I. ISTROJNÍK (obsluha stavebných strojov)

Náplň práce:

 • obsluha a údržba stavebných strojov
 • nakladanie materiálov (piesok, štrk) pri ťažbe a expedícii
 • vykonávanie dennej a preventívnej údržby strojov a vozidiel
 • mazanie strojov, čistiace práce, terénne úpravy
 • odoberanie vzoriek z ťažených materiálov
 • vedenie prevádzkových denníkov strojov a vozidiel

Požiadavky:

 • preukaz na obsluhu stav. strojov skup. 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9 (aspoň 2-3 z uvedených)
 • prax min 2 roky
 • vodičský preukaz skup. B a C
 • zodpovedný prístup k práci
 • časová a mobilná flexibilita
 • bydlisko ideálne z okolia prevádzky, max do 30km

Pracuje sa na 1-zmennú prevádzku len v pracovné dni.

II . VEDÚCI PREVÁDZKY KERAMICKÉ SUROVINY

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: možný okamžite

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce a zodpovednosti

Do nášho tímu hľadáme vedúceho prevádzky Keramické suroviny, ktorého náplňou práce bude riadenie ťažby, úpravy, skladovania a expedície našich výrobkov v Lastovciach, Ťahanovciach, Rudníku, Tomášovciach a iných lokalitách, kde sa nachádzajú naše dobývacie priestory. Jedná sa najmä o tieto činnosti:

 • Riadenie a organizačné zabezpečenie chodu prevádzky
 • Minimálne 1x mesačne organizuje poradu prevádzky a podáva Správu o činnosti prevádzky.
 • Vedie rokovania s dodávateľmi, vypracúva a riadi vypracovanie, pripomienkovanie a podpisovanie ročných a rámcových dodávateľských zmlúv.
 • Dáva návrhy a požiadavky na nákup materiálu a služieb v rámci zabezpečenia chodu prevádzky.
 • Dodržiavanie banských predpisov a ďalších legislatívnych požiadaviek
 • Zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákonov a vyhlášok v rozsahu potrebnom pre výkon pracovnej pozície.
 • Dodržiava zodpovednosti a činnosti definované v OS 10 – 003 Zodpovednostný poriadok, riadenie ČV a ČVBS v súlade s platnými banskými predpismi.
 • Zabezpečuje a kontroluje vedenie prevádzkovej dokumentácie v súlade s banskými predpismi.
 • Dôsledne dbá na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a kontroluje používanie OOPP podriadených pracovníkov.
 • Jeden krát ročne vykonáva v spolupráci s TPO cvičný požiarny poplach a cvičný havarijný poplach v súlade s ustanoveniami bezpečnostných predpisov.
 • Kontroluje nakladanie s ropnými látkami, nebezpečným odpadom a vedie evidenciu spotreby nafty.
 • Riadenie ťažby
 • Zabezpečuje a koordinuje výkon jednotlivých činností pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní surovín.
 • Usmerňuje a riadi ťažbu podľa platných plánov OPD resp. plánov využitia ložiska.
 • Dodržiava platné plány zabezpečenia, likvidácie a rekultivácie.
 • Riadenie výroby
 • Zabezpečuje expedíciu surovín pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite.
 • Zabezpečuje prevádzku strojov a mechanizmov v súlade s banskými a internými predpismi a návodmi na obsluhu a údržbu.
 • Dáva návrhy na zlepšovanie výsledkov výroby a technológie výroby.
 • Kontroluje a vyhodnocuje THN.
 • Zabezpečuje pracoviská, dopravné cesty a prevádzku zásobníkov na sypké hmoty v súlade s banskými a súvisiacimi predpismi.
 • Zabezpečenie opráv a riadenie údržby (v spolupráci s technickým oddelením spoločnosti)
 • Zodpovedá za zabezpečenie pravidelných prehliadok osobných a nákladných vozidiel a prípravu vozidiel na STK a EK.
 • Zabezpečuje revízie vyhradených technických zariadení (TZ, EP, PZ, ZZ) a zodpovedá za odstránenie revíznych nedostatkov v stanovených lehotách.
 • Zodpovedá za manažment údržby technologických liniek (mazací plán, preventívnu údržbu, evidenciu a analýzu nákladovosti údržby, evidenciu a analýzu prestojov, plán odstávky).
 • Navrhuje obstaranie náhradných dielov pre strojné a elektro opravy na prevádzke, zabezpečuje v dostatočnom predstihu ich objednávanie.
 • Kontroluje motohodiny strojov a s dostatočným predstihom objednáva ich servis.
 • Koordinuje opravy a údržbu a plánuje stredné a generálne opravy strojov a zariadení.
 • Dáva návrhy na vyradenie pracovného náradia, ktoré nespĺňa predpisy a normy.
 • Schvaľuje objednávky za skladové hospodárstvo a nákup všetkých náhradných dielov a príslušenstva k technologickým linkám, mechanizmom a ostatného spotrebného materiálu vo vzťahu k údržbe a opravám, následne ich predkladá RS na schválenie.
 • Zodpovedá za prípravu a realizáciu investícii a za dohľad nad realizáciou schválených investícií.
 • Riadenie zamestnancov prevádzky
 • Kontroluje efektívne využívanie fondu pracovného času podriadených zamestnancov a pracovnej disciplíny.
 • Dáva návrhy na potrebné školenia, skúšky a vzdelávanie zamestnancov prevádzky, hodnotí výkon podriadených zamestnancov.
 • Organizuje školenia z prevádzkovej dokumentácie podriadených zamestnancov a zamestnancov cudzích organizácií vykonávajúcich práce v prevádzke spoločnosti.
 • Zodpovedá za vedenie knihy inštruktáží, evidencie osvedčení a Zápisníkov bezpečnosti práce podriadených zamestnancov.
 • Vypracováva zmenovku – dochádzku zamestnancov pre mzdové potreby.
 • Zabezpečenie kontroly kvality výroby (v spolupráci s obchodným oddelením)
 • Riadi vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality výrobkov na prevádzkach.
 • Zodpovedá za koordináciu tvorby, uplatňovania, udržiavania a ďalšieho zlepšovania systému riadenia výroby podľa platných európskych noriem pre kamenivo.
 • Zastupuje prevádzku v oblasti systému riadenia kvality výroby pri jednaní s externými organizáciami.
 • Podieľa sa na reklamačnom vybavovaní sťažností zákazníkov.
 • Reporting a kontrola záznamov
 • Zabezpečuje prípravu, spracovanie a vytvorenie plánu a reforecastu výroby.
 • Na základe plánu výroby vypracováva plán spotreby energií, plán údržby a plán investícii.
 • Eviduje, analyzuje a vyhodnocuje náklady výroby, údržby, výkony a prestoje po mesiacoch a za rok.
 • Vykonáva mesačnú štatistiku a sumárne analytické vyhodnotenie výkazov spotreby pohonných hmôt osobných a nákladných vozidiel po mesiacoch.
 • Zabezpečuje spracovanie a zasielanie denných a mesačných reportov o výrobe a mesačné reporty o údržbe.
 • Mesačne podáva kompletnú Správu o činnosti prevádzky.
 • Schvaľuje vecnú a technickú správnosť dodávateľských faktúr.
 • Vykonáva evidenciu a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie na prevádzke, po kvartáloch a za rok.
 • Vypracúva rozpočet nákladov na kvalitu prevádzky.
 • Vedeniu spoločnosti predkladá zásadné písomné materiály a informácie o kvalite výroby za prevádzku Keramické suroviny.
 • Zabezpečuje, kontroluje a aktualizuje v rámci prehliadok pracovísk označenie pracovísk výstražnými symbolmi a tabuľami a vypracováva fotodokumentáciu k osadeniu tabúľ.
 • Eviduje knihy odvodňovania, vedie Knihu inštruktáží a Knihu mimoriadnych udalostí a úrazov.
 • Kontroluje a vykonáva záznamy do záznamových kníh prevádzky podľa aktuálneho zoznamu záznamových kníh.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Od 1600 Eur/mes. do 2200 Eur/mes. podľa schopností, vzdelania a praxe + prémie

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • služobné auto, mobil a notebook
 • práca pre stabilnú spoločnosť
 • kvartálne prémie
 • stravné lístky
 • pitný režim
 • príspevok na DDP III. pilier
 • príspevok na dopravu
 • poistenie škôd
 • kontinuálne vzdelávanie
 • iné benefity

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie, najvhodnejšie je banícke, strojárske alebo stavebné

Jazykové znalosti (výhodou, nie podmienkou)

Nemecký jazyk - Pokročilý (C1) alebo Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- odborná spôsobilosť na riadenie banskej činnosti na povrchu (skúška odb. spôsobilosti na OBÚ) výhodou,
- prípadne iné technické vzdelanie + prax na vedúcej výrobnej pozícií,
- aktívne ovládanie AJ aj NJ výhodou,
- vodcovský typ s asertívnym prístupom,
- samostatnosť,
- zodpovednosť,
- flexibilita,
- zmysel pre tímovú prácu,
- zameranie sa na cieľ a spokojnosť zákazníka,
- schopnosť riešiť problémové situácie.

Kontakt: Ing.Monika Mendel -  personalista
mobil00421-901 777 021
emailmonika.mendel@sk.lasselsberger.com

webdesign by | webex.sk