Kvalita

Cieľom spoločnosti LB MINERALS SK, s.r.o. je zabezpečiť dodávanie výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité zabezpečiť kvalitné riadenie spoločnosti a neustále zdokonaľovanie všetkých zložiek riadenia.

Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. deklaruje starostlivosť o kvalitu svojich výrobkov a služieb poskytovaných svojim zákazníkom tým, že zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti:

V zmysle Zákona o stavebných výrobkoch spoločnosť zároveň garantuje dodržiavanie deklarovaných parametrov a kontroly kvality výrobkov vyhlásením zhody s týmito normami:

PIESKY

  • prírodné kamenivo drobné 0/1 (podľa EN 12620, EN 13139, EN 13043)
  • prírodné kamenivo drobné 0/1 P (podľa EN 12620, EN 13139)

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPD – 0341 vydaný TSÚS v zhode s:
EN 12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13043:2002/AC:2004

ŠTRKY

  • prírodné kamenivo drobné 0/4 (podľa EN 12620, EN 13139, EN 13242)
  • prírodné kamenivo hrubé 4/8 (podľa EN 12620, EN 13242)
  • prírodné kamenivo hrubé 8/16 (podľa EN 12620, EN 13242)
  • prírodné kamenivo hrubé 16/32 (podľa EN 13242)
  • prírodné kamenivo hrubé 32/63 (podľa EN 13242)

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPD – 0341 vydaný TSÚS v zhode s:
EN 12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13043:2002/AC:2004

webdesign by | webex media